Střední zemědělská škola Písek
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 7. 12.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hřebejk Martin >>
Průchová Lenka - <> - - - - - - -
Soukupová Lenka -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Štemberková Jana
1 navíc Px 1.A (Px2) mim praxe
2 navíc Px 1.A (Px2) mim praxe
3 navíc Px 1.A (Px2) mim praxe
4 navíc Px 1.A (Px2) mim praxe
Šefčík David
1 navíc Px 1.A (Px1) mim praxe
1 přesun >> Ch 2.A na 9.12. 7. hod
2 navíc Px 1.A (Px1) mim praxe
2 odpadá Ch 2.A zrušeno
3 navíc Px 1.A (Px1) mim praxe
4 navíc Px 1.A (Px1) mim praxe
4 odpadá Bi 2.A zrušeno
5 přesun >> Bi 2.A na 7. hod
7 přesun << Bi 2.A 15 z 5. hod
Bernadová Pavlína
1 přesun << Chz 2.A 15 z 6. hod
2 navíc Chz 2.A 15 za odpadlou
5 navíc ZChk 2.A 41 za odpadlou
6 přesun >> Chz 2.A na 1. hod
Hanusová Jitka
1 výměna >> Ch 2.B na 6.12. 5. hod
Hřebejk Martin
4 navíc Zm 2.A 37 za odpadlou
5 přesun << Fy 1.B 37 z 7. hod
7. les.Pedagogický dozor v jídelně
Jedlička Roman
1 výměna << Ma 2.B 37 z 6.12. 5. hod
4 změna Ma 4.A 39
6 přesun << Ma 1.B 39 z 9.12. 8. hod
Soukupová Lenka
2 výměna << Met 2.B 35 z 8.12. 4. hod
6. les.Pedagogický dozor v jídelně
Koubková Hana
6 přesun >> On 1.B na 9.12. 3. hod
Zámečníková Lenka
7 změna Le 3.B (Le)+ zrušeno
8 změna Le 3.B (Le)+ zrušeno
Změny v rozvrzích tříd
1.A
1 Px Px2 mim navíc J.Šm
1 Px Px1 mim navíc D.Še
2 Px Px2 mim navíc J.Šm
2 Px Px1 mim navíc D.Še
3 Px Px1 mim navíc D.Še
3 Px Px2 mim navíc J.Šm
4 Px Px2 mim navíc J.Šm
4 Px Px1 mim navíc D.Še
1.B
5 Fy 37 přesun << M.Hr z 7. hod
6 Ma 39 přesun << R.Je z 9.12. 8. hod
6 On přesun >> na 9.12. 3. hod
7 Fy přesun >> na 7.12. 5. hod
2.A
1 Chz 15 přesun << P.Bn z 6. hod
1 Ch přesun >> na 9.12. 7. hod
2 Chz 15 navíc P.Bn
2 Ch odpadá (D.Še)
4 Zm 37 navíc M.Hr
4 Bi odpadá (D.Še)
5 ZChk 41 navíc P.Bn
5 Bi přesun >> na 7.12. 7. hod
6 Chz přesun >> na 7.12. 1. hod
7 Bi 15 přesun << D.Še z 5. hod
2.B
1 Ma 37 výměna << R.Je z 6.12. 5. hod
1 Ch výměna >> na 6.12. 5. hod
2 Met 35 výměna << L.So z 8.12. 4. hod
2 Čj výměna >> na 8.12. 4. hod
3.A
7 Le Le odpadá (L.Za)
8 Le Le odpadá (L.Za)
3.B
7 Le Le odpadá (L.Za)
8 Le Le odpadá (L.Za)
4.A
4 Ma 39 změna R.Je
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou